Moje filozofie

Dům je životním prostorem člověka, působí na jeho city, poskytuje bezpečné zázemí, je pro něj domovem. Vlastní bydlení je doslova životní investicí. K jeho realizaci tak musí být přistupováno individuálně, s rozmyslem a bez kompromisů. Být u projektu od samého začátku až po uvedení do provozu - to je mojí filozofií. Jen díky tomu může vznikat od první skici až po realizaci promyšlené, komplexní a unikátní dílo, které je "šité na míru" svému uživateli. Poskytuji kompletní služby autorizovaného architekta.

 • architektonické studie
 • projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zajištění potřebných specializovaných průzkumů a rozborů
 • obstarávací činnost – projednání projektu na dotčených úřadech
 • spolupráce při výběru dodavatelů stavby
 • autorský dozor na stavbě

 • architektonické studie
 • projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zajištění potřebných specializovaných průzkumů a rozborů
 • obstarávací činnost – projednání projektu na dotčených úřadech
 • spolupráce při výběru dodavatelů stavby
 • autorský dozor na stavbě

Kontaktujte mě

Udělat první krok je vždy nejdůležitější. Proto budu rád, když mě kdykoliv oslovíte na uvedených kontaktech.

Poznejme se

První setkání je důležitým krokem k úspěchu a vždy se na něj těším. Poznáme se a dáme směr naši budoucí spolupráci. Moje kancelář, kavárna, u vás doma - místo nechám na vás.

Koncept

Jde v podstatě o hlavní myšlenku, nosné téma celého návrhu. Od konceptu se odvíjí další práce, je to základní stavební kámen.

Architektonická studie

Výsledný a usazený koncept, který splňuje všechny představy, je zpracován do podrobného a přehledného výstupu – architektonické studie.

Hospodka architekt

Projektová dokumentace

Abychom mohli návrh proměnit ve skutečnost, je nutné jej nejprve projednat s úřady. Podkladem pro jednání je ryze technický výstup - projektová dokumentace, která již musí splňovat požadavky stavebního zákona, norem a vyhlášek.

Obstarání povolení stavby

V rámci kompletních služeb architekta projekt projednám s dotčenými orgány státní správy a obstarám stavební povolení. Zkrátka za vás vyřeším veškeré „papírování“. Vy se tak můžete věnovat věcem, které vás opravdu baví.

Prováděcí dokumentace

Jak již název napoví, dokumentace slouží k samotné realizaci stavby. Tato část je vypracována v detailu vyhovujícímu potřebám realizační firmy.

Realizace stavby

Odevzdáním dokumentace práce nekončí. Během samotné výstavby zajišťuji autorský dozor, který zaručí soulad stavby s projektovou dokumentací. Rád Vám také doporučím dodavatele stavby, se kterými mám dlouholeté zkušenosti.

Fotodokumentace

Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu zajistím profesionální fotografickou dokumentaci našeho díla.