Moje filozofie

Být u projektu od samého začátku až po uvedení do provozu - to je mojí filozofií. Jen díky tomu může vznikat od první skici až po realizaci promyšlené komplexní dílo. Jako architekt se snažím odvést maximum pro ideální výsledek. Zásadní roli hraje individualita klienta, která se do každého návrhu nesmazatelně propisuje. Poskytuji kompletní služby autorizovaného architekta.

 • architektonické studie
 • projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zajištění potřebných specializovaných průzkumů a rozborů
 • obstarávací činnost – projednání projektu na dotčených úřadech
 • spolupráce při výběru dodavatelů stavby
 • autorský dozor na stavbě

 • architektonické studie
 • projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zajištění potřebných specializovaných průzkumů a rozborů
 • obstarávací činnost – projednání projektu na dotčených úřadech
 • spolupráce při výběru dodavatelů stavby
 • autorský dozor na stavbě

Jak pracuji

První kontakt

Udělat první krok je vždy nejdůležitější. Proto mě neváhejte kdykoliv oslovit na uvedených kontaktech.

Poznejme se

První setkání je důležitou součástí mé práce a vždy se na něj těším. Budeme si povídat o všem, co nás napadne. Poznáme se a dáme směr naši budoucí spolupráci.

Koncept

Během této fáze hledáme "nosné prvky" návrhu. Píši hledáme, protože výsledek je průsečíkem Vašich požadavků a přání s mými návrhy a nápady. Jsme v tom společně.

Architektonická studie

Výsledný a usazený koncept, který splňuje vše, co jsme požadovali, je zpracován do podrobného a přehledného výstupu – architektonické studie.

Projektová dokumentace

Abychom mohli návrh proměnit ve skutečnost, je nutné jej nejprve projednat s úřady. Podkladem pro jednání je ryze technický výstup - projektová dokumentace, která již musí splňovat požadavky stavebního zákona, norem a vyhlášek.

Obstarání povolení stavby

V rámci kompletních služeb architekta projekt projednám s dotčenými orgány státní správy a obstarám stavební povolení. Zkrátka za vás vyřeším veškeré „papírování“. Vy se tak můžete věnovat věcem, které vás opravdu baví.

Prováděcí dokumentace

Jak již název napoví, dokumentace slouží k samotné realizaci stavby. Tato část je vypracována v detailu vyhovujícímu potřebám realizační firmy.

Realizace stavby

Odevzdáním dokumentace práce nekončí. Během samotné výstavby zajišťuji autorský dozor, který zaručí soulad stavby s projektovou dokumentací. Rád Vám také doporučím dodavatele stavby, se kterými mám dlouholeté zkušenosti.

Fotodokumentace

Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu zajistím profesionální fotografickou dokumentaci našeho díla.